Definicje

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu, lub tak jak zostało to opisane w niniejszym dokumencie (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane

Serwis jest administratorem Danych swoich Użytkowników. Oznacza to, że jeśli Użytkownik jest zarejestrowany w Serwisie, to przetwarzamy jego dane, takie jak: adres e-mail, adres IP i inne dane wynikające bezpośrednio z formularzy w których zostały podane.

Dane Osobowe przetwarzane są:

  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  2. zgodnie z wdrożoną polityką prywatności;
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy Serwisu z Użytkownikiem, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkownika, którego dane dotyczą.

Każdy Użytkownik, którego Dane dotyczą (jeżeli Serwis jest ich administratorem) ma prawo dostępu do Danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu lub prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Serwis zastrzega sobie prawo do przetwarzania Danych Użytkownika po rozwiązaniu umowy świadczenia usług drogą elektroniczną lub cofnięciu zgody, tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, albo unijne, bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Serwis ma prawo udostępniać Dane Osobowe Użytkownika oraz inne jego Dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie Danych Osobowych może nastąpić na skutek wysłania do Serwisu wiadomości e-mail z prośbą o usunięcie wszystkich Danych Użytkownika, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie Danych Osobowych.

Serwis może udostępniać Dane Osobowe innym podmiotom  na podstawie właściwych przepisów prawa. Dane Osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Serwis albo przetwarzający z którymi ściśle współpracujemy.

Pliki „cookies”

Serwis używa plików „cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i przechowywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się z Serwisem, rozpozna on rodzaj urządzenia z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych stron Serwisu.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkowniku Serwis dokonuje korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika w Serwisie.

„Cookies” identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści Serwisu do jego potrzeb. Serwis stosuje pliki „cookies”, aby zagwarantować Użytkownikowi najwyższy standard wygody podczas korzystania z niego, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Serwisu w celu optymalizacji działań.

Serwis wykorzystuje następujące pliki „cookies”:

  1. niezbędne – pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. wydajnościowe – pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  4. funkcjonalne – pliki „cookies”, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu, itp.;
  5. reklamowe – pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie obsługi plików „cookies” uniemożliwi pełne korzystanie z Serwisu.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu Użytkownikowi korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.